Is een Lucky Bird aftrekbaar voor bedrijven?

Is een Lucky Bird aftrekbaar voor bedrijven?

Cadeaubon
of ander voordeel
in natura ter gelegenheid van

Maximum bedrag inclusief btw [1]

 

Perspectief werknemer

 

Perspectief werkgever

 

Fiscus:
vrijgesteld van personenbelasting? [2]

RSZ:
vrijgesteld van
sociale bijdragen?

 

Fiscus:
aftrekbaar
als beroepskost? [3]

RSZ:
vrijgesteld van
sociale bijdragen?

BTW:
recht op
btw recuperatie? [4] [5]

Sinterklaas,
Kerstmis of
Nieuwjaar

Fiscus: € 35 [6]
RSZ: € 40 [7]
BTW: € 60,5

 

100%
(volledig vrijgesteld)

100%
(volledig vrijgesteld)

 

100%
(volledig aftrekbaar)

100%
(volledig vrijgesteld)

100%
(volledig aftrekbaar)

Verjaardag

Fiscus: € 35
RSZ: - [8]
BTW: € 60,5

 

100%
(volledig vrijgesteld)

0%
(niet vrijgesteld)

 

100%
(volledig aftrekbaar)

0%
(niet vrijgesteld)

100%
(volledig aftrekbaar)

Huwelijk of wettelijk samenwonen

Fiscus: € 200 [9]
RSZ: € 245 [10]
BTW: € 60,5

 

100%
(volledig vrijgesteld)

100%
(volledig vrijgesteld)

 

100% [11]
(volledig aftrekbaar)

100%
(volledig vrijgesteld)

100%
(volledig aftrekbaar)

25 jaar anciënniteit/
in dienst

Eénmaal bruto maandwedde [12]

 

100%
(volledig vrijgesteld)

100%
(volledig vrijgesteld)

 

0%
(niet aftrekbaar)

100%
(volledig vrijgesteld)

0%
(niet aftrekbaar)

35 jaar anciënniteit/
in dienst

Tweemaal bruto maandwedde [13]

 

100%
(volledig vrijgesteld)

100%
(volledig vrijgesteld)

 

0%
(niet aftrekbaar)

100%
(volledig vrijgesteld)

0%
(niet aftrekbaar)

Pensioen, brugpensioen of SWT [14]

Fiscus: € 105 + € 35/j & maximum € 875
RSZ: € 120 + € 40/j
& maximum € 1000

 

100%
(volledig vrijgesteld)

100%
(volledig vrijgesteld)

 

100%
(volledig aftrekbaar)

100%
(volledig vrijgesteld)

0%
(niet aftrekbaar)

 

 

[1] Maximum begunstigde.

[2] Vrijgesteld van personenbelasting voor de werknemer: dit betekent vrijgesteld van zowel bedrijfsvoorheffing als van eindbelasting.

[3] Fiscale aftrekbaarheid voor de werkgever: enkel van toepassing indien alle personeelsleden – of voor zover van toepassing, alle kinderen van een vooraf bepaalde leeftijdscategorie – allemaal hetzelfde voordeel genieten.

[4] Recht op btw recuperatie: voor zover van toepassing, nl. enkel bij een cadeaubon of ander voordeel in natura en niet bij loon, premies of bonussen.

[5] Recht op btw recuperatie: enkel van toepassing indien (1) alle personeelsleden – of voor zover van toepassing, alle kinderen van een vooraf bepaalde leeftijdscategorie – allemaal hetzelfde voordeel genieten en indien (2) het gaat over één geschenk of cadeaubon per begunstigde.

[6] Maximum bedrag Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar voor de fiscus: bedrag wordt vermeerderd met € 35 per kalenderjaar voor elk kind ten laste van de werknemer. Dit geldt niet enkel voor Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, maar ook voor een ander feest dat hetzelfde sociaal oogmerk nastreeft. Bij overschrijding van het maximum, zijn belastingen verschuldigd op het totaalbedrag en niet enkel op het overschrijdend deel ervan.

[7] Maximum bedrag Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar voor de RSZ: bedrag wordt vermeerderd met € 40 per kalenderjaar voor elk kind ten laste van de werknemer. Bij overschrijding van het maximum, zijn sociale bijdragen verschuldigd op het totaalbedrag en niet enkel op het overschrijdend deel ervan.

[8] Maximum bedrag voor een verjaardag voor de RSZ: het voordeel verjaardag komt niet voor in de RSZ-wetgeving, waardoor het in principe als loon dient te worden beschouwd, tenzij sprake is van een echte vrijgevigheid, hetgeen zelden wordt aanvaard.

[9] Maximum bedrag huwelijk of wettelijk samenwonen voor de fiscus: bij overschrijding van het maximum, zijn er in principe enkel belastingen verschuldigd op het overschrijdend deel en niet op het totaalbedrag.

[10] Maximum bedrag huwelijk of wettelijk samenwonen voor de RSZ: bij overschrijding van het maximum, zijn er in principe enkel sociale bijdragen verschuldigd op het overschrijdend deel en niet op het totaalbedrag.

[11] Fiscale aftrekbaarheid voor de werkgever bij huwelijk of wettelijk samenwonen: deze aftrekbaarheid is niet uitdrukkelijk door de wetgeving voorzien, maar in de praktijk als algemene basispraktijk wel door de fiscus aanvaard.

[12] Maximum bedrag 25 dienstjaren: in afwijking mag een werkgever er ook voor kiezen om het voordeel te bepalen in functie van het gemiddelde bruto bedrag van een maandloon in zijn onderneming (op basis van de verhouding tussen de uitbetaalde lonen en het aantal voltijdse equivalenten tijdens het voorgaande kalenderjaar). Beide berekeningswijzen mogen niet samen toegepast worden tijdens eenzelfde kalenderjaar. Bij overschrijding van het maximum, zijn er in principe enkel sociale bijdragen of belastingen verschuldigd op het overschrijdend deel en niet op het totaalbedrag.

[13] Maximum bedrag 35 dienstjaren: in afwijking mag een werkgever er ook voor kiezen om het voordeel te bepalen in functie van het gemiddelde bruto bedrag van een maandloon in zijn onderneming (op basis van de verhouding tussen de uitbetaalde lonen en het aantal voltijdse equivalenten tijdens het voorgaande kalenderjaar). Beide berekeningswijzen mogen niet samen toegepast worden tijdens eenzelfde kalenderjaar. Bij overschrijding van het maximum, zijn er in principe enkel sociale bijdragen of belastingen verschuldigd op het overschrijdend deel en niet op het totaalbedrag.

[14] Pensioen, brugpensioen of SWT: voor de fiscus geldt de toekenning van het voordeel ook bij brugpensioen, thans SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag). Deze mogelijkheid wordt evenwel niet in de RSZ-wetgeving voorzien. Bij overschrijding van het maximumbedrag, zijn sociale bijdragen of belastingen verschuldigd op het totaalbedrag en niet enkel op het overschrijdend deel ervan.

Terug naar FAQ